W zeszłym miesiącu ruszyła rozbudowa zakładu przy ul. Fortecznej 18-20. Na nową część będzie składał się budynek magazynowo-produkcyjny oraz część biurowa o łącznej powierzchni około 2700 m kwadratowych.

Do nowego obiektu firma planuje przenieść produkcję rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych oraz rozpocząć produkcję pergol. Jest to ważny krok dla rozwoju firmy, gdyż umożliwi rozszerzenie oferty i zaspokojenie rosnącego popytu na te produkty. Ponadto w nowej części hali znajdować się będzie magazyn wysokiego składowania o powierzchni około 1300 m². Magazyn pozwoli na efektywne zarządzanie zapasami i optymalizację procesów logistycznych.

Co się tyczy budynku biurowego, firma planuje przenieść tam dział handlowy oraz dział eksportu. Relokacja pomoże zwiększyć efektywność komunikacji i współpracy między tymi działami, co przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec bieżącego roku. Jesteśmy przekonani, że to ambitne przedsięwzięcie pozwoli także firmie utrzymać krótkie terminy realizacji, które zawsze były dla nas priorytetem.