Nasza firma jest jednym z członków-założycieli Polskiego Związku Pracodawców – Producentów Osłon Przeciwsłonecznych i Bram (PZP-POPiB).
PZP-POPiB ma za zadanie działać na rzecz zbiorowych interesów branży poprzez wspólne wypracowywanie stanowiska jej uczestników w sprawach istotnych, a także poprzez stworzenie narzędzia skutecznej jej promocji.

Związek powstał po to aby:

  • stworzyć system edukacji technicznej i jej weryfikacji;
  • oddziaływać na organy administracji państwowej w celu wprowadzenia i skutecznej egzekucji przepisów prawnych korzystnych dla branży;
  • reprezentować branżę na zewnątrz, w tym także na forum międzynarodowym;
  • promować i popularyzować produkty i usługi oferowane przez członków Związku;
  • integrować uczestników branży poprzez organizację wymiany doświadczeń, spotkań, konferencji;
  • podjąć się szeroko pojętej promocji branży;
  • tworzyć wspólny, pozytywny wizerunek branży poprzez działania reklamowe, wystawiennicze, wydawnicze i inne.