Nasza firma otrzymała nagrodę Brązowej Budowlanej Marki Roku 2020 w kategorii Rolety/żaluzje zewnętrzne.

Ranking Budowlana Marka Roku to corocznie podejmowane przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przedsięwzięcie badawcze, które pozwala wyłaniać marki materiałów budowlanych cieszące się największym zaufaniem wykonawców.

Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o analizę wyników ogólnopolskich badań ankietowych, realizowanych techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i CAWI na reprezentatywnej próbie badawczej. Preferencje fachowców zostaną precyzyjnie określone dzięki próbie badawczej sprofilowanej dla każdej z kilkudziesięciu kategorii produktowych. Pozwala to wyłonić marki, które w danym segmencie cieszą się największą renomą i popularnością. Co ważne respondenci wskazują marki produktów w sposób spontaniczny (bez podpowiedzi zawartych w kafeterii), zatem Ranking Budowlana Marka Roku ma charakter unikalny, niezależny i jest najbardziej miarodajną klasyfikacją w Polsce.

Nagroda jest tym cenniejsza, iż nadawana jest na podstawie ogólnopolskich badań, przeprowadzanych w różnych grupach odbiorców produktów budowlanych. Dlatego też, każda nagrodzona firma może mieć pewność, że jej wybór dokonywany był przez reprezentatywną grupę respondentów (zwykle około 2000), oraz że wyniki tego badania mają jak najbardziej obiektywny charakter.